Miljö & Säkerhet

Obs!

Glöm inte att använda reflexer under denna mörka årstid så att alla ser er!!!

Vi på Skillingmarksbuss är måna om både miljön och våra passagerares säkerhet. Vi vill att varje resa med oss alltid ska kännas så trygg som möjligt, därför har samtliga bussar säkerhetsbälte på alla platser och är godkända för storstädernas hårda miljökrav.

Vi vet att vi påverkar miljön och jobbar ständigt för att minska effekten vår verksamhet har på naturen. Därför arbetar vi medvetet med att köra sparsamt, undvika tomgångskörning och hålla bränsleeffektiva hastigheter. Säkerhet är en minst lika viktig fråga och även den är kopplad till hur vi kör. Samtliga chaufförer får kontinuerlig fortbildning i trafiksäker körning. Vi arbetar enbart med bussar och däck av hög kvalitet och de genomgår underhåll, kontroll och service med täta intervaller. Vi har givetvis alkolås och bälten i samtliga bussar.